„LIMBO” miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju dzieci - informacja o dofinansowaniu z Funduszy Erupejskich

Jesteś tutaj: Aktualności / „LIMBO” miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju dzieci - informacja o dofinansowaniu z Funduszy Erupejskich

Prywatna Szkoła Języków Obcych i Niepubliczny Punkt Przedszkolny „LIMBO” realizuje w terminie 01.07.2017 r. – 30.06.2018 r. projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – „LIMBO” miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju dzieci.

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 129 566, 00 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 110 131, 10 zł

PLANOWANE EFEKTY: W ramach projektu planujemy zapewnić prawidłowy rozwój uczestnikom projektu (przedszkolaki z oddziału w Cichem i z oddziału w Czarnym Dunajcu). Aby uzyskać planowany efekt zakupimy niezbędną pomoc dydaktyczną niezbędną do realizacji zajęć. Placówki będą pełnić funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne, dbając o komplementarność rozwoju dziecka. Realizowana będzie podstawa programowa wychowania przedszkolnego, poprzez indywidualną pracę z dziećmi, wpieranie rozwoju dziecka przez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Dzięki wsparciu finansowemu dopasujemy pomieszczenia, w których odbywane są zajęcia do potrzeb rozwojowych dzieci w różnym wieku. Przeprowadzimy niezbędne prace remontowe. Dla uczestników projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w tym wycieczki.